Sporudveksling i Jylland, Fredericia-Århus

 

Fra den 30. marts til den 9. Juli 2008 fornyede Banedanmark i fællesskab

med det tyske entreprenørselskab H.F. Wiebe banen fra Fredericia til Århus. I alt blev der skiftet 39,8 km skinner og 87 km sveller.

 

H.F. Wiebe har beskæftiget sig med sporarbejder siden 1932, og deres første sporombygningsmaskine blev sat i drift i 1958. Hen i 1988 fik H.F. Wiebe deres første sporombygningsopgave uden for Tyskland. Det var i Belgien

 

På billedet ses Wiebe's lok. 6, 216 032-3 foran ballastvognene med sporombygningsmaskiner i Børkop (foto: Mathias Dyhr 8/5-08)

Det store selskab beskæftiger mere end 1000 medarbejdere og har travlt med sporarbejder i store dele af Tyskland og Europa. Wiebe havde deres egne lokomotiver med op til Danmark. Her kunne man opleve Wiebe nr. 3 (ex. 212 192) og Nr. 4 (ex. 212 107), af typen V 100. En af de mest fotograferede lokomotiver er dog Wiebes lok. nr. 6, 216 032-3. Det sidste lokomotiv, det nyeste, en MaK G 1700BB, der dog ikke var så længe i Danmark. 

Her den store G 1700BB i Vejle (foto: Mathias Dyhr 12/4-08)

 

Her det populære lokomotiv, 216 032-3, i Fredericia ved havnen. Det er blevet brugt til at køre svellevogne og skærvetog med (foto: Mathias Dyhr 24/5-08)

 

Ovenover ses et af de mest brugte lokomotiver  omkring Fredericia og Børkop. Her lok. nr. 4 med nye sveller (foto: Mathias Dyhr 27/5-08)

 

Selvom Wiebe havde deres egne lokomotiver med, blev der også brug for de gamle rundsnuder. Her det CFL MY 1158 i Fredericia (foto: Mathias Dyhr 6/6-08) 

 

Mens der var sporarbejde, kunne det tyske ICE tog, litra BR, kun køre til Fredericia. Men fra den 5. juli kan det igen køre hele vejen til Århus. Forbindelsen er 14:13 fra Århus med ankomst Hamburg 18:50. I danske munde er det populært kaldet "Fætter BR" blandt de togkyndige. Her er det fotograferet i Rødekro den 2. maj 2008. Toget holder i Skanderborg 14:27-29, Horsens, 14:43-45, Vejle 15:02-04, Fredericia 15:21-25, Kolding, 15:36-38 og i Padborg 16:34-40. Ifølge rejseplanen er der ikke flere forbindelser samme dag, selvom der i tjenestekørerplanen er en afgang at finde fra Århus H 08:05 (foto: Mathias Dyhr 2/5-08)

 

Det første der skal gøres er at skrue skinnerne løse med skruemaskiner. Dette tager tid, da den eneste måde er at gå med skruemaskinerne i hånden hele vejen. Billedet er taget syd for Børkop (foto: Mathias Dyhr 12/4-08) 

 

Sådan så sporet ud inden det blev skiftet. Det er sporet til højre der blev udvekslet. Her er skruerne løsnet. Sporet i midten blev skiftet senere og tog længere tid, da det er træsveller der ligger der. Her skal hver enkelt ramme tages op, og bagefter kan man skille skinne fra svelle (foto: Mathias Dyhr 12/4-08)

 

Her er sporet efter udvekslingen, hvor også de gamle skinner er fjernet.

De nye sveller er de såkaldte monobloksveller, der modsat de gamle er støbt af beton hele vejen igennem. De gamle havde kun beton i siderne med en jernstang imellem (foto: Mathias Dyhr 8/5-08)

 

Ovenover ses sporudvekslingen i Børkop. Toget er startet ved Brejning og bevæger sig ind mod Fredericia. Forrest lok. 4. Den første vogn samler alle de løse skruer og bolte op, hvor de falder ned i en lille maskine, hvor man så kører ned og læsser af på den næste vogn, når tippeladet er fyldt. Det fungerer på den måde, at der sidder nogle magneter på opsamlingsbåndet, der går helt nede ved skærverne. Derved får man stort set alle skruer og løse dele med op. Efter de to første vogne er en lang række fladvogne med nye og gamle sveller på. De nye sveller tættest på lokomotivet bliver taget først og kørt ned i den anden ende. Derved bliver der plads til de gamle sveller på samme plads (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Her ses hvordan skruer og bolte bliver samlet op og kørt ned i tippeladet. Rullebåndet går hele vejen ned til skinnerne og kan justeres i højden i forhold til antal skærver (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Toget er nu kommet tættere på. Her ses det, de første vogne er fyldt med gamle sveller, der bliver taget op enkeltvis, men kørt ned i en sektion, hvor der ligger fire ovenpå hinanden. Ude i siden på vognene sidder en skinne, hvor kranen kan køre hele vejen hen over alle vognene (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Her er den krananordning, der kører på skinnerne frem og tilbage med henholdsvis de nye og gamle sveller. Oppe i styrehuset i højre side af billedet sidder der en og styrer. I midten af kranen tager den svellerne med

op. Der er kun plads til én sektion ad gangen i forhold til højden længere henne. Toget kører ca. 5 km/t og bevæger sig altså næsten hele tiden. Bagved i samme tog kører en anden sporombygningsmaskine og bytter om på de nye og gamle spor (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Her ses det hvordan maskinen bytter om på sporene, samtidig med at den fjerner alle skærverne. Bagved kører en sporombygningsmaskine, der sætter de nye skinner på plads nede i svellerne, hvor de sidder med klemmer og altså ikke skruer som de gamle sveller (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Tættere på ses det bedre hvordan ny og gammel skinne bliver byttet. Den gamle er øverst og kommer ud. Den nye kommer under og ind mod svellerne. Samtidig med bliver skærverne spyttet ud. Læg mærke til hvor nemt det ser ud. Maskinen tager skinnerne, som var det stanglakrids (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Den bageste maskine med de to arme foran retter skinnerne ned i klemmerne, så de sidder fast (foto: Mathias Dyhr 13/4-08) 

 

Der er ikke langt mellem de to tog. Intet bliver overladt til tilfældighederne. Dette er tysk præcision, når det er bedst. Der bliver målt og målt indtil alt passer. Som det ses, skal der komme et andet tog bagefter og fylde skærverne tilbage igen (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Som det ses, kører den bageste del af toget, hvor svellerne bliver taget op på, på larveføder, da der ikke er skinner, hvor det kører. De bliver taget op og byttet om lige før larvefødderne (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Her et kig ned på de nye sveller der bliver kørt ned til sporet. Som det ses bliver de sat ned enkeltvis. Det er mange sveller, når man lægger dem

sammen. Det bliver til 87 km (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Der var ikke meget plads, da man nåede hen til perronen. Problemet var den nye træperron, som er sat på af hensyn til IC4 togene. Skærverne blev nærmest skudt ud over perronen, så man skulle ikke stå i vejen her. Først bagefter blev der spærret af. Måske en kende for sent! (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Bagest går en mand og måler afstanden mellem svellerne, inden skinnerne bliver rettet ind og sat fast i klemmerne (foto: Mathias Dyhr 13/4-08)

 

Som rosinen i pølseenden er sat en lille vogn på med plads til resterne, som ikke er kommet med op som fx underlægningsplader. Så går der en bagest og samler det op. Nu mangler kun at skærverne bliver lagt tilbage igen. Derefter kommer alt efterarbejdet. Det kan være testkørsel af sporet, justeringer og målinger, før det kan tages i brug til ordinær drift (foto: Mathias Dyhr 13/4-08) 

 

Midtersporet i Børkop fik en kærlig hånd

 

Her er midtersporet pillet op, og der kunne sådan set køre biler på stedet nu. Både skinner og sveller er fjernet samtidig. Denne måde er mere omstændelig, men den eneste måde at gøre det på, når det er træsveller    (foto: Mathias Dyhr 27/5-08)

 

Her bliver skinner og sveller skilt ad på samme måde som det andet spor. Nemlig med skruemaskiner. Til højre ses stakken af sveller, der er farligt affald, da de er imprægneret. Mange folk spørger, om de må købe eller få nogen til haven derhjemme, men det er altså ikke lovligt. Også derfor er de blevet fjernet fra mange børnehaver, hvor de er blevet brugt til sandkasser  (foto: Mathias Dyhr 27/5-08)

 

Her kan det ses, hvordan svellerne er blevet lagt klar i siden af sporet. Til højre passerer Wiebes 216 032-3 med svellevogne (foto: Mathias Dyhr 27/5-08)

 

Efter endt arbejde så sporet sådan ud den 6/6-08. Skærverne er kørt på, og der kører tog igen. Det megen sporarbejde har betydet, at der har været trængsel på sporene. Regionaltog er blevet aflyst, og man kunne derfor se IC3 togene stoppe på de små stationer som Børkop (foto: Mathias Dyhr 6/6-08)

Wiebe i Fredericia 

 

Sveller i lange baner ligger ved havnen i Fredericia (foto: Mathias Dyhr 12/4-08)

 

Fredericia Banegård (foto: Mathias Dyhr 12/4-08)

 

Århus. Her bliver mange tons sveller klippet midt over. Her er det på Godsbanegården, hvor der holder et langt tog med gamle sveller, der venter på deres videre skæbne i klippearmen (foto: Mathias Dyhr 24/5-08)  

 

216 032-3 ved Fredericia havn. Toget har haft stammen af de grønne ballastvogne med og er lige oprangeret (foto: Mathias Dyhr 8/5-08)

 

Sporombygningstoget fik lov til at holde i Børkop i en del timer (foto: Mathias Dyhr 8/5-08)

 

Oversigtskort med Børkop markeret