Ørbæk-Ellested

 

 

Denne del omhandler mest Ørbæk og Ellested og meget lidt af strækningen mellem disse, men opdateres jævnligt. Ørbæk station lå 12,6 km og Ellested 16,6 km fra Nyborg. Begge hørte til banens største stationer. Lokaliteterne er besøgt april 2010. En del billeder fra Lindeskov er tilføjet marts 2013

 

 

Kommer man til Ørbæk fra Nyborg ad landevejen møder man i den første rundkørsel ved Ørbæk Kro en vej, der bærer navnet "Stationsvej". Således opmuntret begiver man sig videre blot for at opdage, stationen er forsvundet og erstattet af den tidligere Ørbæk Kommunes rådhus (foto: srk 15/4-10)

 

Dette syn møder en, hvor man ellers forventede at finde den tidligere Ørbæk station, desværre nedrevet allerede i 1960'erne. Stationen lå i en kurve til venstre for sporet set fra Nyborg (foto: srk 15/4-10)

 

Her gik banen mod Nyborg lige efter Ørbæk station (foto: srk 15/4-10)

 

Banestien set fra Odensevej op mod Ørbæk station, der lå lige efter den store røde bygning. Den tidligere rådhusbygning ses til venstre. Det røde tag til højre sidder på det tidligere vogterhus nr. 9 (foto: srk 15/4-10)

 

Odensevej. Endnu et skilt der vidner om Ørbæks 65-årige jernbaneæra (foto: srk 15/4-10)

 

Midt imellem Ørbæk og Ellested findes Danmarks længste langdysse, 168 m lang og 10 m bred, der stammer fra bondestenalderen for ca. 5000 år siden. De fleste af randstenene er bevarede i alt 126. Der er kun et synligt gravkammer i nord siden, men der kan have været flere. Dyssen har ikke været udgravet, men blev restaureret i 1938, hvor mange af randstenene, der var væltet, blev rejst op 

 

Lindeskov. Ved første øjekast kunne det ligne en gammel banedæmning, men er langdyssen set mod syd. Egentlig var det meningen, banen skulle have gennemskåret langdyssen. Det blev heldigvis forhindret. Sporet kom i stedet til at ligge for enden af dyssen, hvor træerne ses (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. For enden af langdyssen dukker andre fortidsminder op - dog ikke helt så gamle. Det er resterne af et baneled hevet op med roden 

(foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Lidt længere inde i den lille lund ses flere rester af et baneled, der tilsyneladende står på det oprindelige sted. Noget sammenrullet ståltråd fra banehegnet ses også. Leddet stod i højre side af banen set fra Ørbæk/Nyborg. Til venstre for sporet ses ingen rester, men må være dem, der ses på forrige foto (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Endnu tættere på kan leddets nummer aflæses. Nummereringen startede fra Ringe (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Her lå sporet set mod Ellested/Ringe (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Her lå sporet set den modsatte vej mod Ørbæk/Nyborg (foto: srk 28/2-13)

 

Lindeskov. Markvejen ned til langdyssen set op mod Assensvej. Ved puklen på vejen krydsede banen i sin tid. Ude på marken er der intet at se mere (foto: srk 28/2-13)

 

ELLESTED

16,6 km fra Nyborg

 

Ellested station set fra vejsiden beliggende Assensvej nr. 72 tæt på 53,6 km kantpælen og stort set uændret. Stationen fungerer som privat beboelse (foto: srk 15/4-10)

 

Ellested station set tættere på fra vejsiden (foto: srk 15/4-10)

 

Ellested station med bygningerne til venstre og højre set fra vejsiden (foto: srk 15/4-10)

 

Bygningen til højre set fra vejsiden (foto: srk 15/4-10)

 

Ellested station set fra banesiden, hvor der er mere tilgroet (foto: srk 15/4-10)

 

Gammel adgangsvej til Ellested station fra Ellestedvej, der nu er boligvej (foto: srk 15/4-10)

 

For enden af vejen ser der sådan ud. En af beboerne, Jens Clausen, peger op mod Ellestedvej og passagen mellem hus og garage, hvor der var en del cykeltrafik til stationen. Jens Clausen kunne næsten have en mistanke om, at nogen pønser på at åbne banen igen, da der stadig er tinglyst en servitut om åben passage til stationen, selv om den blev nedlagt i 1962. Noget af stationen ses i baggrunden fra banesiden (foto: srk 15/4-10)

 

I banens tid var vejforløbet noget anderledes, men det var her, sporet krydsede og fortsatte mod Ringe til venstre for huset lige bagved lygtepælen. Billedet er taget mod Ringe fra Assensvej 200 m fra stationen. Vejen til højre er Ellestedvej og vejen længere ude i venstre side er Lykkesholmsvej. Huset ses tættere på herunder (foto: srk 15/4-10)

 

Banen mod Ringe lå til venstre for dæmningen. Huset er nr. 49 på Assensvej (foto: srk 15/4-10)

 

Samme sted set den modsatte vej. Stationen ligger bagved grantræerne (foto: srk 15/4-10)

 

 

Efter 2,5 km ender Nyborg Kommune. Næste station var Fjellerup, der ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Siden opdateres løbende.

Tak til alle langs strækningen der har bidraget med oplysninger og givet tilladelse til at fotografere

 

 

Forrige