Papirtoget  Dalum - Maglemølle (2006)

KLIK HER  for at se video-clip med papirtoget ved Dalum Papirfabrik

 

Hver dag kører et "veterantog" fra Dalum til Maglemølle ved Næstved med mange tons papir til genbrug indsamlet på Fyn og i Jylland. I Næstved bliver det vasket og sendt tilbage med toget, og sparer dermed vejene for adskillige lastbiltransporter.  

 

Jeg var ude ved fabrikken lørdag, den 21. oktober 2006. Da jeg ankom kl. 7, var papirtoget ved at passere overkørslen ved Fruens Bøge station. Det var bælgmørkt, hvilket betød, jeg ikke fik så meget ud af det. Da det begyndte at blive lyst, kunne jeg bevæge mig rundt på området. Endelig stod solen op, og kvart over otte fik jeg de første billeder i kassen. Det var M 17 og MX 1029 i forspand. Noget senere kom MY 1158 til og de to andre lokomotiver kørte væk med den lokofører, der kom med MY 1158.

 

Jeg gik om hvor vognene bliver læsset af; men gik ikke helt derhen, da jeg ikke ville rende i vejen. Lokoføreren kom hen til mig, og vi faldt i snak. Han sagde, jeg gerne måtte få en tur, og det skulle han ikke sige to gange. Således var jeg med til rangeringen indtil de var færdige kl. 13. Det var godt nok spændende! Kunne mærke hvordan nostalgien pumpede i årerne i takt med de store motorer, da jeg gik gennem maskinrummet. Godt at nogen stadigvæk kan holde de gamle damer kørende.

 

NJ M 17 rangerer ved Dalum Papir. Tidligere DSB MY 1146 (1964-2002). Langtidsudlejet til Dansk Jernbane ApS i 2006

 

 

M 17 med godstog ved Dalum Papir. På næste billede er M 17 kørt over på det andet spor for at blive koblet sammen med MX 1029, og begge maskiner rangerer derefter rundt med vognene. De første par timer klares altid med et lokomotiv, da det andet kun er med som hjælpelokomotiv på hovedstrækningen til Næstved og retur. Men det andet lokomotiv skal ud fra sidesporet igen, så det ikke bliver lukket inde, når godsvognene kommer tilbage fra den anden side af fabrikken

 

 

M 17 med MX 1029 på slæb. MX'en er med for at hjælpe til med at trække papirtoget op af stigningen i Storebæltstunnelen der er på 15,6 promille (svarer til 15,6 m pr. km), hvilket nok kan give lokomotiverne sved på panden

 

 

Godsvognene bliver tømt. En truck kan tage fire paller ad gangen

 

 

Lokofører Niels mener ikke skiftet er lavet godt nok

 

 

MX 1029 ved læsseområdet på Dalum Papir

 

 

M 17 og MX 1029 fra 1961. Solgt til DJ ApS 2005

 

 

MX 1029 rangerer med M 17

 

 

MY 1158 (fra 1965, solgt til Dansk Jernbane ApS 2004) ankommer, og lokomotivføreren fra denne maskine tager M 17 og MX 1029 med sig igen, da de har andre opgaver. MY 1158 er altså den udvalgte i dag. Det kan variere; men man prøver fortrinsvis at køre med det samme motormateriel hver gang, hvis det er muligt

 

 

 

Oversigtskort over papirfabrikken i Dalum. Papirtoget kommer ind fra Fruens Bøge station og kører ned ad sporet tættest på den gamle Fåborg-bane, hvor det ene lokomotiv frakobles og henstilles. Det andet lokomotiv kører hen og sætter nogle af vognene af, da togstammen er så lang, at den ikke kan køre samlet ind på læssepladsen.  

Rangeringen kan tage helt op til seks timer afhængig af hvor hurtigt vognaflæsningen foregår. Det ses tydeligt på kortet, at det ene spor deler sig på fabriksområdet. Det er der, vognene bliver læsset af. Vognene bliver kørt ned på hvert sit spor med ca. 5-6 vogne ad gangen. På kortet er det vanskeligt at se, banen deler sig omme på den anden side i skoven, hvor der er plads til omløb. De næste billeder viser noget af banens forløb

 

 

Banen ind mod Dalum Papir set mod syd sommeren 2005. Billedet er taget lige efter broen over Odense Å. Broen ligger lige til højre for den bro, der fører Svendborg-banen over åen kort efter Fruens Bøge station

 

 

Banen deler sig bag Dalum Papir sommeren 2005. Billedet er taget umiddelbart efter godsvognen, der ses på forrige foto

 

Hermed slutter beretningen om papirtoget med en stor tak til lokofører Niels Grimstrup

 

SIDSTE (tilføjet 9/4-2007): 

Lørdag, den 17. marts 2007 var jeg atter i Fruens Bøge, hvor papirtoget  kom. Rent tilfældigt kom der to lokomotiver mere den dag, der skulle byttes med, så der var hele fire styk derude et kort stykke tid. Desværre var solens position ugunstig, så det mislykkedes at få alle fire lokomotiver med på ét billede. Men her er et par stykker:

 

 

 

KLIK HER  for at se video-clip med papirtoget ved Dalum Papirfabrik

 

 

Mathias Dyhr

 

E-mail: mathiasdyhr.dyhr063@gmail.com