Forrige

Næste

Km 31,8 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Dalby vist på ældre kort (1:20.000)

 

Dalby station set fra banesiden (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby var endestation for banen (OKDJ) i 14 år til 1914, hvor sporet forlængedes til Martofte (26/2-1914). Dette medførte en del ændringer på stationen. Fx blev der byttet om på vej- og baneside. I de sidste år var her kun et læssespor med stikspor

 

Dalby med stationsarealet 1936-38. Højre side er mod Hersnap/Martofte (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Dalby set mod Hersnap/Martofte med stationen yderst til venstre 1936-38. Øverst til højre ses Valgmenighedskirken med de to tårne inspireret af Fjenneslev Kirke på Sjælland. Kirken er opført 1898 (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Dalby station 1955. Der er ikke sket de store ændringer sammenlignet med billederne ovenover, selv om der er gået 20 år (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Dalby station set fra banesiden (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby station set fra vejsiden (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby station med indgangssporskiftet set mod Hersnap/Martofte (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Dalby. Strækningen lige efter stationen set mod Hersnap/Martofte fra luften 1955 (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Dalby set fra luften o.1960.  KLIK HER  for at se billedet i en højere opløsning (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Dalby - set fra luften 1954. Stationen er indrammet med gult. Årsagen til den ligger i en skæv vinkel i forhold til sporet er, at banen tidligere havde endestation her, hvor sporet lå på den modsatte side af stationsbygningen. Da banen blev forlænget med 4 km til Martofte i 1914, måtte sporet lægges om. Stationen ligger Dalby Bygade 44, 5380 Dalby

 

Det stod i avisen for 109 år siden:

Aalborg Stiftstidende den 16. sep. 1909

>> Plejebarnet.

Et Par Husmandsfolk i Nordskov paa Hindsholm averterede for nogen Tid siden, at de kunde modtage et Plejebarn mod en Betaling af 350 Kr. en Gang for alle. En ubekendt Dame reflekterede på Tilbudet og fastsatte en Dag, da hun og Barnet vilde komme med Kertemindetoget.

Husmandens Kone mødte ved Dalby Station og traf Damen, som medbragte Barnet; men desværre havde hun glemt den lilles Tøj; det skulde hun imidlertid komme med snarest og saa medbringe Resten af Pengene, eftersom hun kun havde faaet 50 Kr. med.

Konen tog mod Barnet og de 50 Kr. og ventede saa snart at se Damen igen, men hun og Manden blev skuffet. De har haft Barnet en Tid, men hverken set de 300 Kr. eller noget Tøj, og da Konen havde glemt at spørge om Damens Navn og Adresse, faar de hende neppe mere at se <<

 

Det stod i avisen for 108 år siden:

Fyens Stiftstidende den 22. sep. 1910

>> Da Eftermiddagstoget Kl. 5,20 fra Odense i Aftes havde naaet Dalby Station, blev det ikke paa Hovedsporet, men kørte ind paa et Sidespor og paakørte en her staaende aaben Godsvogn.

Medens Godsvognen blev en Del molesteret, tog Lokomotivet kun ubetydelig Skade. Den materielle Skade er saaledes ganske ringe, og der kom ingen Mennesker til Skade.

Uheldet skyldes et fejlt Sporskifte. Der var bleven rangeret med det foregaaende Tog, og det var derefter blevet glemt at stille Sporskiftet tilbage  <<

 

Det stod i avisen for 105 år siden:

Jyllands-Posten den 1. maj 1913

>> Avl af Hvidkaal.

Paa Hindsholm, hvor der drives stærkt med Frøavl og Deslige, har der sidste Uge været opkjøbt store Mængder af Hvidkaalshoveder, og i Lørdags afsendtes der fra Dalby Station en hel Jærnbanevognladning af denne Vare tillige med en Del Selleri. For nogen Tid siden afsendtes ligeledes en Vognladning (20,000 Pd.) Hvidkaal, men ved Ankomsten til Kjøbenhavn var de 12,000 Pd. ubrugelige. Priserne er kun smaa, omkring ved 1 Øre pr. pund <<

 

Det stod i avisen for 69 år siden:

Fyens Stiftstidende den 27. nov. 1949

>> Gamle "Lotte" gav op i Aftes.

Kertemindebanen var ved 17-Tiden i Gaar ude for Uheld, idet gamle "Lotte", et Damplokomotiv, der har været med lige siden Starten i 1900, tabte Dampen i Dalby med det Resultat, at det ikke kunde slæbe Toget til Kerteminde Station. Til alt Held var en Motorvogn ude paa en Prøvetur paa Linjen, og da Meddelelsen om, at "Lotte" ikke kunde mere, kom, befandt Motorvognen sig paa Stationen i Kerteminde. Den blev straks sendt til Assistance.

Uheldet med "Lotte" medførte en Forsinkelse paa ca. en halv Time, men det lykkedes at køre det meste af Forsinkelsen ind paa Strækningen til Odense <<

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Dalby: 

"I en stor kurve svinger linien over i en nordøstlig retning og kommer ind i et noget mere kuperet terræn, og kun 2,5 km fremme når vi Dalby station. På vejen hertil har vi passeret under en vejbro, jeg er lige ved at tro, den eneste på strækningen. Dalby station ligger lidt underligt skævt i forhold til sporet. Det minder mig om Helsinge station på Gribskovbanen, som ligger på samme akavede måde. Grunden til at begge stationer ligger så skævt i forhold til sporet er, at de begge engang har været endestation. Dengang løb sporet op langs bygningen på sædvanlig måde. Miseren opstod, da banen blev forlænget her i 1914.

Her er også de kasseklippede træer, men denne gang - til en afveksling - står de ikke lige foran stationsbygningen men mellem varehus og hovedbygning, og der er kun tre stykker af slagsen.

Vi er nu kommet ind i Dalby sogn, der foruden Dalby station også har trinbrættet Hersnap beliggende i sognet, men det kommer vi jo senere til. Nu skal man ikke tro, at fordi Dalby engang har været endestation er bygning og alt andet større og mere anderledes end på de øvrige landstationer. Bygningen er i størrelse og grundplan helt som de øvrige små stationer på strækningen. Det gælder også redskabs- og toiletbygning og desuden også pakhuset. På mig virkede stedet som om man var kommet rigtig langt ud på landet. Her er i hvert fald ikke meget liv.

Her er et meget langt sidespor med den finesse, at det foruden skifte i begge ender også har skifte på midten. Et par skure, ret store, er uden tvivl beregnet til banetjenesten. Perronen er meget bred og asymmetrisk i forhold til banelinie og stationsbygning. Ligesom i Mesinge ligger stationen i en lang, blød kurve, men det har ikke bevirket en udflytning af signalet, som er af den sædvanlige dobbeltarmede type"

 

Dalbys første stationsforvalter, som det er anført i folketællingen 1901, var Johan Hansen f. 21/2-1867 i Uggerslev. Han blev senere forflyttet til Martofte station, da banen blev forlænget i 1914

 

Dalby station blev solgt for 57.000 kr. til maskinarbejder Hans Leo Hansen (tinglyst 6/5-1970)

 

Dalby station set fra banesiden som den ser ud i dag (2017). Stationen er meget velholdt, og de tre træer til højre er fra banens tid, hvor de var kasseklippede, som det var kutyme på alle banens stationer (Foto: srk 29/8-2017) 

 

Dalby station set fra banesiden mod Hersnap/Martofte som den ser ud i dag (2017) (Foto: srk 29/8-2017)

 

 


Dalby sporplan

Næste stop: HERSNAP


til oversigtskortet