Forrige

Næste

Km 7,8 fra Odense

  

Oversigtskortet viser OKMJ's forløb med alle stationer og trinbrætter på den 35,6 km lange bane. Kortet er klikbart. Ved at klikke på fx "Kølstrup", springes der direkte til denne station


Agedrup vist på ældre kort (1:20.000)

 

Agedrup station set fra banesiden på postkort omkring 1915 (Ophav: Agedrup Sogns Lokalarkiv)

 

Agedrup station set fra banesiden anno 1964. Perrontræerne er blevet større sammenlignet med forrige foto. Højre side er mod Vester Kærby/Martofte (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Agedrup station set fra luften 1951. Højre side er mod V. Kærby/Martofte (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Agedrup station og nærmeste omegn 1956. Venstre side er mod Bullerup/Odense (Ophav: Odense Luftfoto)

 

Agedrup station. Udrangerede vognkasser (Foto: Ulf Holtrup 24/4-1964)

 

Agedrup stationsskilt o. 1966

 

Agedrup station kan erhverves som model fra midten af april 2011. Stationen var af samme type som i Ladby, Revninge og Rynkeby. De to sidstnævnte dog spejlvendte (Foto: Witzel Hobby)

 

Agedrup station set fra luften 1954. Stationsbygningen lå, hvor Sportoften 7-9, 5320 Agedrup nu ligger. Mon ikke vejnavnet "Sportoften" er afledt af stedets fortid? Men det er også alt, der stadig minder om Agedrups jernbane

 

Det stod i avisen for 114 år siden:

Fyens Stiftstidende den 25. feb. 1903

>> Løbske Heste.

Da Toget fra Kjerteminde, som ankommer til Odense Kl. 4,20 Eftermiddag, igaar ankom til Agedrup Station, holdt en med to Heste forspændt Arbejdsvogn fra Klarskov ved Stationens pakhus. Ved Lokomotivets Fløjten før Stationen bleve Hestene sky og satte afsted i fuld Fart om ad Perronen, Karlen, som stod ved siden af Vognen, formaaede ikke at holde dem.

Paa Perronen tørnede Vognen først imod et af de smaa Træer, og temmelig nær foran Lokomotivet vilde Hestene have løbet over Sporet, men Lokomotivføreren gav da et Fløjt fra Maskinen, det bevirkede, at de drejede tilhøjre og atter ind paa Perronen, her stødte de paa Stationens Signal, der blev væltet. De fortsatte derefter deres vilde Løb ad Vejen ind efter Agedrup By, men ved Indgangen til Byen bleve de standsede af nogle behjertede Mænd.

Efterat Seletøjet, der var gaaet noget istykker, var repareret, kjørte Karlen atter til Stationen og modtog de Varer, han saa hovedkulds var kommen bort fra <<

 

Det stod i avisen for 113 år siden:

Jyllands-Posten den 12. okt. 1904

>> Dræbt af Toget.

Da det sidste Tog fra Odense til Kjerteminde i Aftes var naaet til Agedrup Station, vilde en ældre Kone staa af, inden Toget helt var standset. Hun faldt ind under Toget, der kjørte over hendes Ben. Ved Ankomsten til Kjerteminde var hun død. Det var en Enke Karen Larsen, 50-60 Aar gl. Hendes Hjemsted kjendes ikke  <<

 

Det stod i avisen for 105 år siden:

Fyens Stiftstidende den 4. mar. 1912

>> Agedrup, Lørdag

I Nat har Indbrudstyve været paa Spil ved Stationen her, hvor de har opbrudt Vinduet til et Værelse ved Siden af Kontoret.

De er imidlertid blevne skræmmede af en Hund, der laa i Kontoret <<

 

PÅ TUR MED OKMJ

Signalposten foretog en rejse med OKMJ et års tid før nedlæggelsen. Læs her hvad forfatteren skrev om Agedrup:

"Vi skal kun 1,3 km længere frem før vi når næste station: Agedrup, hvis "omsætning" i forhold til Bullerups er lidt bedre. Jeg må lige tilføje, at vi stadig bevæger os i nordøstlig retning. På turen hertil passerer vi Vejrup Å og en lille (meget lille) skov, som trods alt giver lidt afveksling i det flade, lavtliggende terræn, men vi er altså kommet til Agedrup station. Den er næsten identisk med Bullerup station. Som i Bullerup er der sidespor, hvor der også her er opført en rampe, så det blev forholdsvis let at læsse roerne, der skulle til sukkerfabrikken i Odense. Her er beboelse på 1.sal - et gennemgående træk for alle landstationerne. På perronen er opstillet det sædvanlige "dobbelte", her lave, armsignal, og de sædvanlige klippede træer foran hovedbygningen mangler heller ikke her" 

 

Agedrups første stationsformand var Mathias Marius Jensen f. 28/8-1865 i Ubberud

 

Agedrup station blev sammen med Seden og Bullerup solgt samlet for 390.000 kr. til den daværende Fjordager Kommune, tinglyst 25/1-1969. Stationen blev kort efter revet ned og området bebygget med parcelhuse, som det var på mode dengang


Agedrup sporplan

Næste stop: VESTER KÆRBY


til oversigtskortet