Resterne af OKMJ - Odense-Revninge 2009

Banen ophørte for 52 år siden

 

I denne artikel vil der udelukkende være fokus på hvad der er tilbage af Kertemindebanen i efteråret 2009. Hvis man ønsker den mere historiske del om banen gå da til hovedsiden.  

Kertemindebanen gik fra Odense over Kerteminde til Martofte. I første omgang gik den kun til Dalby. Men senere besluttede man at forlænge den til Martofte. Dette skulle vise sig at have store negative konsekvenser.

Banen udspringer fra hovedbanen øst for Odense Banegård. Lige over broen ved Grønlandsgade. 

 

 

Del 1: Odense-Biskorup-Seden (denne side) 

Del 2: Seden-Bullerup-Agedrup

Del 3: Vester Kærby-Dræby-Trellerup

Del 4: Kølstrup-Ladby-Rynkeby-Revninge 

Mangler: fra Kerteminde til Martofte  

 

 


Odense-Biskorup-Seden

 

 

Billedet er taget mod Odense. Nu går der en cykelsti fra Kochsgade helt ud til Ejbygade. Nu er sporet lagt om og ender i en stopbom lige inden cykelstien. (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

På broen over Grønlandsgade fulgtes banen ad med hovedbanen over Fyn. Kort efter drejede den af mod nord (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Banestien længere fremme øst for Grønlandsgade (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Banestien der nu er cykelsti fra Grønlandsgade helt over forbi Ejbygade. Til venstre er det Steinsgade, der kan ses. (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Længere fremme gik banen forbi haveforeningen "Kræmmermarken". (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Lige kort efter kommer broen over Risingsvej. Vejen er anlagt efter banens tid, så broen er kun lavet i forbindelse med anlæggelse af cykelstien efterfølgende. (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Dette billede er taget netop hvor Risingsvej senere kom til at gå. (Foto: Arne Kirkeby 1963)

 

Her gik banen fra cykelstien. Den drejede fra mod venstre og ind i skoven. Lidt længere fremme gik den over, hvor Ejbygade er nu. (Set mod Kerteminde). (Foto: Mathias N. Dyhr 16/11-09)

 

Til højre stiger cykelstien op til broen over Ejbygade. Til venstre ved lygtepælen går en anden sti ned og ind i banens vej, som ikke kan ses her. (Set mod Kerteminde). (Foto: Mathias N. Dyhr 16/11-09)

 

Her gik banen ud over, hvor Ejbygade nu ligger. (Set mod Kerteminde). (Foto: Mathias N. Dyhr 16/11-09)

 

Her kigger man mod Odense over Ejbygade. Den lille sti man kan se, er dér, hvor banen engang gik ud over Ejbygade. (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Kortet viser, hvordan banen gik over det, der senere blev Ejbygade. Længere nede udenfor kortet gik banestrækningen fra mod venstre, og gik direkte over Ejbygade. Cykelstien er bygget i en bue og går vinkelret ind på Ejbygade. 

 

Sådan så stedet ud, hvor Ejbygade senere kom til at gå. 

(Foto: Stadsarkivet)

 

Lige øst for Ejbygade dukker en sti op. Her gik banen i gammel tid. Der hvor stien slutter, starter cykelstien, der kom oppe fra broen over Ejbygade.  (Set mod Kerteminde).  (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Her fortsatte banen videre ud på cykelstien. Herefter gik banen ad den asfalterede cykelsti og henover Tjørnehaven.  (Set mod Kerteminde). (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Cykelstien hvor banen lå. Banen fortsatte ligeud længere oppe og direkte ind i Tjørnehaven.  (Set mod Kerteminde). (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Her går banen så op gennem Tjørnehaven. Der er der ingen spor tilbage at se. Lige derefter ligger nu H. C. Andersen Skolen, som ligger oven på banestrækningen. 

 

Her et luftfoto der viser, hvordan banen gik over den grund hvor H. C. Andersen Skolen nu ligger. Den er en af tre store skoler i Vollsmose. 

 

 

Det første trinbræt på Kertemindebanen var Biskorup trinbræt. Dette var også banens første stoppested på vej ud af Odense. Trinbrættet blev oprettet i 1925 og nedlagt igen i 1945-46. 

 

Biskorup trinbræt lå i det, der nu hedder Hybenhaven. Sådan her ser der ud i dag, hvor banen gik gennem parcelhuskvarteret. (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Her omkring lå trinbrættet. Hvor det helt nøjagtig lå vides ikke. Trinbrættet lå i kilometer 4,0 fra Odense. (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Sådan så stedet ud i 1964. Dette er formodede rester efter trinbrættet. (Foto: Ulf Holtrup 25/4-64 i Signalposten 3/1992)

 

Oversigtskort over Biskorup. Til højre for trinbrættet Odense Å. Den store bue i åen, der ses, var åens tidligere forløb, indtil broen og Kertemindevej blev anlagt. Åens nuværende forløb ses under pilen, der peger mod Seden. 

 

Der er ikke meget at komme efter ved Biskorup trinbræt. Trinbrættet lå lige nord for en lokal vej, som ikke er at finde mere. (Tegning: Hans Gr. Alkjær)

 

Lige efter åen kan man se op til Seden station. Taget kan lige skimtes bag ved træerne. (Set mod Kerteminde). (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Her set den anden vej ned mod Odense Å. Lige i midten af billedet ses en forhøjning, hvor banen gik over en bro, der nu er fjernet. (Foto: Mathias N. Dyhr 27/9-09)

 

Dette billede er taget ude på marken. Som det ses, gik banen over marken på en høj dæmning, som der ikke er noget tilbage af. (Foto: Arne Kirkeby 1965)

 

 

Den første station på vej mod Martofte, var Seden station. Billedet her er taget på stationens skinneareal. Det fungerer nu som have. Stationen lå i kilometer 4,8 fra Odense. (Foto: Mathias N. Dyhr 17/10-09)

 

Seden station set mod vest fra vejsiden. Det gamle skifertag er kendetegnende for stationerne på OKMJ. (Foto: Mathias N. Dyhr 17/10-09)

 

Seden station set mod øst. Billedet er taget fra adgangsvejen. (Foto: Mathias N. Dyhr 17/10-09)

 

Det gamle pakhus på Seden station. Pakhuset er flyttet om på den anden side af stationen. (Foto: Mathias N. Dyhr 17/10-09)

 

Haven ved Seden station set ind mod Odense. Her er der ingenting at se mere. Men indtil 1966 lå skinnerne lige midt i billedet.  (Foto: Mathias N. Dyhr 17/10-09)

 

Her en sporplan for Seden station. Til venstre i billedet ses Svendsagervej, der krydser banen. Stationen havde et overhalingsspor og et sidespor. (Tegning: Hans Gr. Alkjær)

 

Næste